Nội Dung Phim

Lén nhìn chị họ tắm

Bà chị họ dâm đãng gạ gẫm cậu em trai làm tình trong lúc dậy học kèm, phim sec hay vãi lồn lén nhìn chị họ tắm trong lúc học bài.
Tấm tìm mãi không thấy xương cá bống, đúng lúc đó có con gà đi qua. Con gà này là gà thần, biết nói tiếng người, nó nói nếu Tấm cho nó nắm thóc và cho chịch một phát thì nó bới xương cho.

Tấm đồng ý rồi đem thóc cho gà ăn. Con gà ăn xong thóc rồi biến thành một anh chàng lực lưỡng. Chàng trai bế Tấm vào phòng của cô để chịch. Khi chịch Tấm xong, chàng trai đó biến trở lại thành con gà và bới xương cá bống giúp Tấm. Tấm bỏ xương cá vào bốn lọ rồi để dưới bốn chân giường.

(111432)

Comments are closed.